18-letnia pacjentka z nawracającymi epizodami stanu przedomdleniowego i omdlenia

Elektroencefalografia. 18-letnia pacjentka z nawracającymi epizodami stanu przedomdleniowego i omdlenia

05.07.2021
dr hab. n. med. Magdalena Bosak
Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków