Krótkotrwałe epizody podwójnego widzenia u 28-letniej kobiety

Choroby nerwowo-mięśniowe. Krótkotrwałe epizody podwójnego widzenia u 28-letniej kobiety

31.01.2019
dr n. med. Kamila Żur-Wyrozumska, lek. med. Małgorzata Danilewicz
Kliniczny Oddział Neurologii, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Kraków