Lokalizacja zawału serca w elektrokardiogramie w świetle aktualnych wytycznych

Lokalizacja zawału serca w elektrokardiogramie w świetle aktualnych wytycznychOcena: (5.00/5 z 1 ocen)
26.03.2013
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
Medycyna Praktyczna 2013/01

Skróty: AHA – American Heart Association, ACC – American College of Cardiology, BPO – blok prawej odnogi, EKG – elektrokardiogram, ESC – Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, GD – gałąź diagonalna, GMKP – gałąź międzykomorowa przednia lewej tętnicy wieńcowej, GO – gałąź okalająca, GPrz – gałąź przegrodowa, HRS – Heart Rhythm Society, PTK – Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, PTW – prawa tętnica wieńcowa

Koniec 2012 roku jest dobrą porą do przedstawienia elektrokardiograficznego mianownictwa zawałów serca w zależności od ich lokalizacji, ponieważ dopiero od niedawna eksperci ujednolicili wreszcie (choć jeszcze nie całkowicie) poglądy na ten temat; są one zawarte w zbiorach zasad standaryzacji i interpretacji EKG1-3 oraz w trzeciej redefinicji (wg autorów: "trzeciej uniwersalnej definicji") zawału serca.4 Aktualne nazewnictwo lokalizacji zawałów w EKG, przestawione w tabeli 1, jest proste i logiczne, na pierwszy rzut oka wydaje się też niewiele różnić od przedstawianych w podręcznikach z drugiej połowy XX wieku. Warto jednak wspomnieć, że w międzyczasie miała miejsce istna wojna nomenklaturowa wywołana przez reformatorów, którzy chcieli połączyć mianownictwo elektrokardiograficzne z mianownictwem segmentów serca stosowanym w badaniach obrazowych.5