Jakie czynniki zwiększają ryzyko rozwoju przetoki gardłowo-skórnej u chorych poddanych ratunkowej całkowitej laryngektomii z powodu wznowy raka krtani?

16.01.2023
Omówienie artykułu: Factors predicting pharyngocutaneous fistula in patients after salvage laryngectomy for laryngeal malignancy – a multicenter collaborative cohort study
C.W.R. Fitzgerald i wsp.
Oral Oncology, 2022; 134: 106089

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Niezłośliwy nowotwór krtani
  • Urazy zewnętrzne krtani
  • Urazy krtani
  • Nowotwory złośliwe krtani
  • Oparzenie krtani
  • Stany przedrakowe krtani
  • Rak krtani
  • Uraz jatrogenny krtani
  • Ciało obce w krtani