Pacjent z przewlekłym bólem neuropatycznym i rozpoznaną de novo ciężką depresją – cz. 2.

11.01.2021
lek. Anna Krupa,1 dr hab. n. med. Marcin Siwek2
1 Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2 Zakład Zaburzeń Afektywnych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie