Czym jest „depresja juvenilis”?

05.12.2023
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego

Wybrane treści dla pacjenta
  • Depresja okołomenopauzalna
  • Depresja i psychoza poporodowa
  • Baby blues - ile trwa, przyczyny, objawy, jak sobie radzić ze smutkiem poporodowym
  • Depresja
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
  • Anhedonia – objawy, przyczyny, leczenie
  • Choroba afektywna dwubiegunowa u dzieci i młodzieży
  • Depresja u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
  • Depresja sezonowa
  • Zaburzenia somatyzacyjne u dzieci i młodzieży