Metody diagnostyki psychologicznej

19.12.2007
prof. dr hab. Jan Czesław Czabała, kierownik Zakładu Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie