Zaburzenia

Zaburzenia afektywne więcej

Zaburzenia snu więcej

 • Zaburzenia oddychania w czasie snu
  Zaburzenia oddychania w czasie snu stanowią ważną grupę zaburzeń snu, ponieważ mają istotny negatywny wpływ nie tylko na samopoczucie w ciągu dnia, ale również na ogólny stan zdrowia. Jeśli nie są leczone, w ciągu kilku–kilkunastu lat mogą prowadzić do poważnych chorób układu krążenia z zawałem serca i udarem mózgu włącznie.
 • Narkolepsja
  Zapraszamy do wysłuchania wykładu prof. Adama Wichniaka wygłoszonego na XII Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kontrowersje w psychiatrii 2020”.

Uzależnienia więcej

Schizofrenia i zaburzenia psychotyczne więcej

Zaburzenia osobowości więcej

Zaburzenia lękowe (nerwicowe) więcej

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego
  Praca terapeutyczna z pacjentem z BD rozpoczyna się od psychoedukacji, w której uczestniczą również najbliżsi. Kolejne działania podejmowane są w obrębie ograniczania oraz radzenia sobie z objawami behawioralnymi, a następnie poznawczymi. Konieczna staje się identyfikacja sposobów radzenia sobie pacjenta ze stresem. Jeżeli sposoby te są niefunkcjonalne, wprowadza się odpowiednie techniki.
 • Stres traumatyczny jako problem zdrowia publicznego
  W przestrzeni publicznej często poświęca się uwagę konsekwencjom różnych wstrząsających wydarzeń – przemocy, katastrof, aktów terroryzmu, wypadków oraz wojen – a zainteresowanie tymi problemami jest zdecydowanie trwałe. Autor niniejszego artykułu wyjaśnia, dlaczego wyniki badań poświęconych stresowi traumatycznemu pozwalają lepiej zrozumieć problematykę zdrowia psychicznego na poziomie populacyjnym.

Zaburzenia odżywiania się więcej

ADHD więcej

Dysfunkcje seksualne więcej

Inne więcej