Zaburzenia

Zaburzenia afektywne więcej

Zaburzenia snu więcej

 • Parasomnie
  Parasomnie to grupa wielu różnorodnych zaburzeń snu, które polegają na występowaniu niechcianych, mimowolnych zaburzeń ruchowych i innych odczuwanych subiektywnie zjawisk podczas przejścia między czuwaniem i snem, w czasie wybudzeń ze snu NREM oraz w trakcie snu REM.
 • Leczenie koszmarów sennych. Podsumowanie stanowiska American Academy of Sleep Medicine
  Zalecenia sformułowano na podstawie danych z systematycznego przeglądu piśmiennictwa oraz doświadczenia klinicznego członków grupy roboczej AASM. Ocenione metody leczenia przypisano do 3 kategorii, dzieląc je na interwencje: zalecane, dopuszczalne i niezalecane.

Uzależnienia więcej

 • Współuzależnienie – wstydliwy problem
  Gabinety lekarskie, zwłaszcza lekarzy rodzinnych, odwiedzają często osoby, których zły stan somatyczny i emocjonalny jest ściśle powiązany z ich sytuacją rodzinną. Najczęściej ważną rolę w wystąpieniu problemów zdrowotnych odgrywa w tych rodzinach alkohol, ale zdarzają się również inne substancje psychoaktywne czy np. hazard.
 • Dopalacze
  „Dopalacze” to potoczne określenie na grupę nowych substancji psychoaktywnych. Za substancję psychoaktywną uznaje się taką, która modyfikuje funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Działanie to może być pobudzające, hamujące lub halucynogenne. Należy podkreślić, że powszechnie stosowany termin „narkotyk” nie jest tożsamy z „substancją psychoaktywną”.

Schizofrenia i zaburzenia psychotyczne więcej

Zaburzenia osobowości więcej

Zaburzenia lękowe (nerwicowe) więcej

Zaburzenia odżywiania się więcej

ADHD więcej

Dysfunkcje seksualne więcej

Inne więcej