Zaburzenia

Zaburzenia afektywne więcej

Zaburzenia snu więcej

 • Zaburzenia oddychania w czasie snu
  Zaburzenia oddychania w czasie snu stanowią ważną grupę zaburzeń snu, ponieważ mają istotny negatywny wpływ nie tylko na samopoczucie w ciągu dnia, ale również na ogólny stan zdrowia. Jeśli nie są leczone, w ciągu kilku–kilkunastu lat mogą prowadzić do poważnych chorób układu krążenia z zawałem serca i udarem mózgu włącznie.
 • Narkolepsja
  Zapraszamy do wysłuchania wykładu prof. Adama Wichniaka wygłoszonego na XII Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kontrowersje w psychiatrii 2020”.

Uzależnienia więcej

Schizofrenia i zaburzenia psychotyczne więcej

Zaburzenia osobowości więcej

Zaburzenia lękowe (nerwicowe) więcej

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego
  Praca terapeutyczna z pacjentem z BD rozpoczyna się od psychoedukacji, w której uczestniczą również najbliżsi. Kolejne działania podejmowane są w obrębie ograniczania oraz radzenia sobie z objawami behawioralnymi, a następnie poznawczymi. Konieczna staje się identyfikacja sposobów radzenia sobie pacjenta ze stresem. Jeżeli sposoby te są niefunkcjonalne, wprowadza się odpowiednie techniki.
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne: związki między danymi neurobiologicznymi a koncepcjami terapeutycznymi
  Niepełny stan wiedzy na temat neurobiologicznych uwarunkowań tego zaburzenia utrudnia prowadzenie badań nad nowymi metodami leczenia i optymalizacją znanych już strategii. Obecnie otwierają się możliwości badania nowych hipotez, co może prowadzić do optymalizacji istniejących sposobów terapii oraz odkrycia nowych leków i urządzeń, które poprawią skuteczność w przypadkach opornych na leczenie.

Zaburzenia odżywiania się więcej

ADHD więcej

Dysfunkcje seksualne więcej

Inne więcej