Inne

 • Zachowania samobójcze lub agresywne w trakcie leczenia przeciwdepresyjnego

  Zapoznaj się z wynikami przeglądu systematycznego z metaanalizą.

 • Ryzyko wystąpienia majaczenia pooperacyjnego w kontekście obecnych przed operacją objawów depresyjnych i bólowych

  Autorzy omawianego badania wysunęli hipotezę, w myśl której objawy depresyjne i ból predysponują do rozwoju tego powikłania, kiedy występują jednocześnie.

 • Zaburzenia identyfikacji płciowej

  Zaburzenia identyfikacji płciowej są przedmiotem zainteresowania większej liczby dyscyplin medycznych niż wiele innych zagadnień z zakresu psychiatrii. W opiekę nad osobami, które cierpią na te zaburzenia, rutynowo zaangażowani są endokrynolodzy, logopedzi i chirurdzy.

 • Psychiatryczne i behawioralne objawy choroby Huntingtona

  Typowe dla choroby Huntingtona (Huntington disease – HD) zaburzenia ruchowe to mimowolne ruchy pląsawicze i dystoniczne występujące zwykle symetrycznie obustronnie i obejmujące twarz, tułów i/lub kończyny.

 • Trichotillomania: przegląd aktualnych danych

  Opisana po raz pierwszy przez francuskiego lekarza Francois Henri'ego Hallopeau trichotillomania (TTM) to nadal zbyt rzadko rozpoznawane i często nieefektywnie leczone zaburzenie. Dopiero od niedawna obserwuje się rosnące zainteresowanie częstością występowania, cierpieniem (distress) i upośledzeniem związanymi z TTM.

 • Rzadkie i nietypowe postacie otępień

  W komentowanym opracowaniu przedstawiono rzadkie przyczyny otępienia, które zostały podzielone na 4 kategorie patogenetyczne: choroby zwyrodnieniowe, choroby naczyniowe, pochodzenia prionowego i zakaźne.

 • Zespoły hipertermii w psychiatrii

  Autorzy pracy opisali stany kliniczne w psychiatrii, które łączy wystąpienie podwyższonej temperatury. Najwięcej miejsca poświęcili ostrej śmiertelnej (złośliwej) katatonii (ZK) oraz powikłaniom kuracji lekami przeciwpsychotycznymi (LPP) i serotoninergicznymi lekami przeciwdepresyjnymi.

 • Religia, duchowość i zdrowie psychiczne – przegląd badań

  Główna teza autora, mówiąca o znaczeniu duchowości i religijności dla pacjentów psychiatrycznych, wydaje się z jednej strony oczywista (może zwłaszcza w Polsce, gdzie wpływ religii i Kościoła jest szczególnie widoczny i istotny), z drugiej strony jakże często jest w praktyce klinicznej pomijana.

 • Konsekwencje doświadczania bullyingu w wieku szkolnym

  Dzieci należące do grupy SOB w okresie szkolnym i jednocześnie prezentujące objawy sugerujące obecność zaburzeń psychicznych, są obarczone większym ryzykiem konieczności leczenia szpitalnego lub stosowania psychofarmakoterapii w przyszłości.

 • Katatonia i jej leczenie

  Od lat 70. XX wieku wielu autorów zwraca uwagę, iż katatonia być może nie jest podtypem schizofrenii lecz zespołem zaburzeń motoryki wyzwalanym jako nieswoista reakcja na obciążenie skumulowanymi czynnikami stresu o charakterze biologiczno-fizykalnym i psychologicznym.

16 artykułów - strona 1 z 2

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!