Pacjent szczególny

Dzieci i młodzież więcej

 • Chłopcy grający w gry wideo mniej narażeni na depresję
  Chłopcy, którzy w wieku 11 lat regularnie grają w gry wideo, trzy lata później są mniej narażeni na wystąpienie objawów depresji - wynika z nowych badań naukowców z University College London (UCL) w Wielkiej Brytanii.
 • Agresja szkolna ma więcej twarzy niż myślisz
  Dzieci w szkołach podstawowych doświadczają różnorakich form przemocy: nie tylko bicia czy przezywania, lecz także często dość wyrafinowanych i trudnych do zauważenia przez dorosłych przejawów nietolerancji czy dyskryminacji – mówi dr Piotr Rycielski, psycholog specjalizujący się w zapobieganiu przemocy szkolnej.

Kobiety w ciąży i karmiące więcej

Pacjent w podeszłym wieku więcej

Współwystępowanie chorób somatycznych więcej

 • Objawy psychiatryczne w przebiegu zespołów paranowotworowych
  Przedstawiona przez autorów artykułu teoria patomechanizmu autoimmunologicznego zespołów paranowotworowych stanowi cenny wkład w poszerzanie naszej wiedzy na ten temat zarówno w aspekcie poznawczym, jak i czysto praktycznym.
 • Jak często ból towarzyszy depresji?
  Wydaje się, że zjawisko współwystępowania objawów fizykalnych (w tym bólu) i depresji jest szeroko rozpowszechnione. Objawy somatyczne występują u 30–54% chorych na depresję objętych terapią w specjalistycznych ośrodkach psychiatrycznych.

Psychiatria w neurologii więcej

 • Objawy neuropsychiatryczne w przebiegu łagodnych zaburzeń poznawczych
  W niniejszej pracy przybliżono wnioski płynące z niedawno opublikowanych artykułów dotyczących częstości występowania NPS, ze szczególnym uwzględnieniem objawów apatii, obniżonego nastroju, lęku, psychozy, pobudzenia i odhamowania oraz związku tych symptomów z rozwijającymi się zaburzeniami neuropoznawczymi.
 • Jak rozpoznać ból psychogenny
  Dr n. med. Anna Mosiołek podczas III Warszawskich Dni Chorób Nerwowo-Mięśniowych omówiła rozpoznanie bólu psychogennego