Pacjent szczególny

Dzieci i młodzież więcej

Kobiety w ciąży i karmiące więcej

Pacjent w podeszłym wieku więcej

Współwystępowanie chorób somatycznych więcej

 • Objawy psychiatryczne w przebiegu zespołów paranowotworowych
  Przedstawiona przez autorów artykułu teoria patomechanizmu autoimmunologicznego zespołów paranowotworowych stanowi cenny wkład w poszerzanie naszej wiedzy na ten temat zarówno w aspekcie poznawczym, jak i czysto praktycznym.
 • Jak często ból towarzyszy depresji?
  Wydaje się, że zjawisko współwystępowania objawów fizykalnych (w tym bólu) i depresji jest szeroko rozpowszechnione. Objawy somatyczne występują u 30–54% chorych na depresję objętych terapią w specjalistycznych ośrodkach psychiatrycznych.

Psychiatria w neurologii więcej

 • Objawy neuropsychiatryczne w przebiegu łagodnych zaburzeń poznawczych
  W niniejszej pracy przybliżono wnioski płynące z niedawno opublikowanych artykułów dotyczących częstości występowania NPS, ze szczególnym uwzględnieniem objawów apatii, obniżonego nastroju, lęku, psychozy, pobudzenia i odhamowania oraz związku tych symptomów z rozwijającymi się zaburzeniami neuropoznawczymi.
 • Jak rozpoznać ból psychogenny
  Dr n. med. Anna Mosiołek podczas III Warszawskich Dni Chorób Nerwowo-Mięśniowych omówiła rozpoznanie bólu psychogennego