Uzależnienia

 • Pracoholizm – diagnostyka i leczenie

  W ustaleniu rozpoznania najbardziej kompetentni są certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień i psychiatrzy zainteresowani problematyką uzależnień. Prawidłowe zdiagnozowanie pracoholizmu, poza przeprowadzeniem szczegółowego wywiadu z osobą demonstrująca jego objawy, ułatwi uzupełnienie go dodatkowym wywiadem z jej bliskimi, oczywiście za zgodą tej osoby.

 • Pracoholizm – uzależnienie behawioralne

  Pracoholizm, oprócz wypalenia zawodowego i mobbingu, należy dzisiaj do najpoważniejszych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym pracowników. Pomimo szerokiego stosowania terminu pracoholizm, który jest powszechnie definiowany jako uzależnienie od pracy, nie ma zgody co do tego, czy termin ten jest właściwy i jakie czynniki najbardziej wpływają na to, że ludzie stają się pracoholikami.

 • Personalizacja leczenia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

  Tragiczny bilans przypadków przedawkowań, poczynając od tych spowodowanych opioidowymi lekami przeciwbólowymi przepisywanymi na receptę, do tych związanych z używaniem heroiny, fentanylu bądź analogicznych do nich substancji, przyczynił się do podjęcia ważnych inicjatyw mających na celu poprawę efektywności leczenia ukierunkowanego na problem uzależnień lub zespołów bólowych.

 • Zaburzenia związane z używaniem Internetu. Część 3. Identyfikowanie problemu i leczenie

  W leczeniu osób z zaburzeniami używania komputera bądź Internetu nasuwa się dzisiaj pytanie, czy można wymagać „internetowej abstynencji”, gdy nauka lub praca wymagają korzystania z nich „na co dzień”.

 • Zaburzenia związane z używaniem Internetu. Część 2. Zachowania związane z uzależnieniem i wpływ nowych technologii

  Oprócz osób korzystających problemowo lub uzależnionych od Internetu istnieje bardzo duża grupa używających go w sposób szkodliwy dla zdrowia również w sensie fizycznym. Zdarzają się przypadki niedożywienia i napady drgawkowe, amputacje kończyn, a nawet zgony z powodu zakrzepicy żył w kończynach dolnych jako powikłania wielogodzinnego siedzenia przy komputerze.

 • Zaburzenia związane z używaniem Internetu. Część 1. Dobrodziejstwa i pułapki sieci

  Pierwszym krajem na świecie, w którym uznano uzależnienie od Internetu za kliniczną jednostkę chorobową, są Chiny. Już w 2010 r. chińskie ministerstwo zdrowia ogłosiło, że uzależnienie od Internetu jest chorobą porównywalną z patologicznym hazardem, która zagraża szczególnie młodzieży przed 15. rż.

 • Współuzależnienie – jak zidentyfikować osoby współuzależnione i jak im pomóc?

  Grupy osób opisywanych jako współuzależnione nie należy traktować jako homogenicznej ze względów osobowościowych, swoistych potrzeb i motywacji do pomagania, znajomości problematyki uzależnień, świadomości występujących problemów czy stopnia bliskości. Łączy je głównie fakt, że bliska osoba pije, bierze lub demonstruje jakieś kompulsywne zachowania, a liczne próby zmiany tej sytuacji okazały się nieudane.

 • Współuzależnienie – wstydliwy problem

  Gabinety lekarskie, zwłaszcza lekarzy rodzinnych, odwiedzają często osoby, których zły stan somatyczny i emocjonalny jest ściśle powiązany z ich sytuacją rodzinną. Najczęściej ważną rolę w wystąpieniu problemów zdrowotnych odgrywa w tych rodzinach alkohol, ale zdarzają się również inne substancje psychoaktywne czy np. hazard.

 • Dopalacze

  „Dopalacze” to potoczne określenie na grupę nowych substancji psychoaktywnych. Za substancję psychoaktywną uznaje się taką, która modyfikuje funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Działanie to może być pobudzające, hamujące lub halucynogenne. Należy podkreślić, że powszechnie stosowany termin „narkotyk” nie jest tożsamy z „substancją psychoaktywną”.

 • Zakupoholizm

  Uzależnienie od niekontrolowanego i nadmiernego kupowania wiąże się z poczuciem przymusu, którego głównym celem jest wywołanie reakcji na nieakceptowalne stany emocjonalne, aby w efekcie uzyskać zmniejszenie napięcia i krótkotrwałą poprawę samopoczucia zaraz po dokonaniu zakupu.

45 artykułów - strona 1 z 5