Farmakoterapia więcej

Psychoterapia więcej

  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego
    Praca terapeutyczna z pacjentem z BD rozpoczyna się od psychoedukacji, w której uczestniczą również najbliżsi. Kolejne działania podejmowane są w obrębie ograniczania oraz radzenia sobie z objawami behawioralnymi, a następnie poznawczymi. Konieczna staje się identyfikacja sposobów radzenia sobie pacjenta ze stresem. Jeżeli sposoby te są niefunkcjonalne, wprowadza się odpowiednie techniki.
  • Terapia poznawczo-behawioralna dorosłych osób z ADHD
    Cały program terapii oparty jest o poznawczo-behawioralny model ADHD u dorosłych, który opisuje proces pogarszania się funkcjonowania pacjenta wskutek występowania objawów tego zespołu.

Inne metody więcej