Psychiatria środowiskowa w Polsce – stan aktualny i wyzwania

26.07.2021
dr Marek Balicki
XII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2020”