Farmakoterapia pacjentów z osobowością borderline – aktualny stan wiedzy EBM

21.06.2021
dr Justyna Holka-Pokorska
XII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2020”