Zaburzenia afektywne w ICD-11

17.08.2023
prof. Dominika Dudek

Wybrane treści dla pacjenta
  • Choroba afektywna dwubiegunowa u dzieci i młodzieży
  • Choroba afektywna dwubiegunowa