Jakie są dostępne opcje terapii i rehabilitacji pacjentów z alkoholowym zespołem płodowym (FASD)?

22.08.2016
dr n. hum. Teresa Jadczak-Szumiło
ITEM - Centrum Psychologiczne, Żywiec