Jakie są dalsze plany w zakresie rozwoju psychiatrii środowiskowej? Jakie trudności się pojawiają?

02.02.2021
dr n. med. Marek Balicki
Biuro ds. pilotażu NPOZP
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie