Co osiągnęły organizacje pozarządowe w zakresie rozwijania psychiatrii środowiskowej?

04.10.2021
prof. Andrzej Cechnicki
Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie