Czy pacjenci często składają skargi dotyczące naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych? Ile z nich trafia do sądu?

01.01.2024
r. pr. Agnieszka Wojciechowska
Kraków