Farmakoterapia pacjentów z zaburzeniem lękowym uogólnionym

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa leków stosowanych w terapii pacjentów z zaburzeniem lękowym uogólnionym – przegląd systematyczny z metaanalizą sieciową

27.01.2020
Omówienie artykułu: *Pharmacological treatments for generalised anxiety disorder: a systematic review and network meta-analysis
A. Slee, I. Nazareth, P. Bondaronek i wsp.
The Lancet, 2019; 393: 768–777