Rozpoczęcie leczenia selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny a ryzyko zachowań samobójczych

Rozpoczęcie leczenia selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny a ryzyko zachowań samobójczych — wyniki badania populacyjnego

09.05.2023
Omówienie artykułu: Selective serotonin reuptake inhibitors and suicidal behaviour: a population-based cohortstudy
T. Lagerberg, S. Fazel, A. SJólander i wsp.
Neuropsychopharmacology, 2022; 47:817-823