Ryzyko przedawkowania opioidów u chorych przyjmujących jednocześnie oksykodon i SSRI

Ryzyko przedawkowania opioidów u chorych przyjmujących jednocześnie oksykodon i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

04.06.2024
Omówienie artykułu: I. Yunusa, J.J. Gagne, K. Yoshida, K. Bykov: Risk of opioid overdose associated with concomitant use of oxycodone and selective serotonin reuptake inhibitors
JAMA Network Open, 2022; 5(2):e220194; doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.0194

Wybrane treści dla pacjenta