Zasady diagnostyki i leczenia pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi o podłożu autoimmunologicznym

Zasady diagnostyki i leczenia pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi o podłożu autoimmunologicznym. Podsumowanie uzgodnionego stanowiska międzynarodowego zespołu ekspertów

23.11.2021
Autoimmune psychosis: an international consensus on an approach to the diagnosis and management of psychosis of suspected autoimmune origin
T.A. Pollak, B.R. Lennox, S. Müller i wsp.
Lancet Psychiatry, 2020; 7 (1): 93–108