Poprawa stanu zdrowia somatycznego u osób z zaburzeniami psychicznymi – Cz. 1. Różnice między pacjentami z zaburzeniami psychicznymi i populacją ogólną

Strategie ukierunkowane na poprawę stanu zdrowia somatycznego u osób z zaburzeniami psychicznymi według ekspertów The Lancet Psychiatry Commission

07.06.2022
Na podstawie: The Lancet Psychiatry Commission: a blueprint for protecting physical health in people with mental illness
J. Firth, N. Siddiqi, A. Koyanagi i wsp.
Lancet Psychiatry, 2019; 6: 675–671xx