Zaburzenie psychiczne – konieczność dokładniejszej definicji

09.11.2021
Mental disorder – the need for an accurate definition
D. Telles-Correia, S. Saraiva, J. Gonçalves
Frontiers in Psychiatry, 2018; 9: 64