Komunikat Ministra Zdrowia ws. mieszanych schematów szczepienia przeciwko COVID-19

30.12.2021
Komunikat nr 17 Ministra Zdrowia w sprawie schematów mieszanych dla szczepień przeciw COVID-19 preparatami AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna oraz szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.

Minister Zdrowia opublikował komunikat w sprawie mieszanych schematów szczepienia przeciwko COVID-19. Zmiany w realizacji Narodowego Programu Szczepień wprowadzono na podstawie aktualnych zaleceń Rady Medycznej i Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, w oparciu o stanowisko Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Leków (FDA). Nowe zalecenia obowiązują od 3 stycznia 2022 roku.

Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl

Szczepienie podstawowe

1. U osób w wieku ≥18 lat w celu dokończenia rozpoczętego podstawowego schematu szczepienia preparatem Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech) lub Vaxzevria (AstraZeneca), gdy zachodzi konieczność zmiany preparatu (niezależnie od przyczyny) można podać dowolną szczepionkę mRNA (Spikevax lub Comirnaty) lub szczepionkę Vaxzevria (AstraZeneca) zachowując odstęp ≥28 dni między dawkami,

2. Do realizacji szczepienia podstawowego nadal zaleca się schemat homologiczny, tj. z wykorzystaniem tego samego preparatu.

3. W przypadku schematu mieszanego (heterologicznego) zaleca się następującą kolejność szczepienia: preparat wektorowy – preparat mRNA. Odwrotny schemat mieszany można realizować w przypadku indywidulanych wskazań do takiego postępowania.

Szczepienie przypominające

1. U osób w wieku ≥18 lat do realizacji szczepienia przypominającego zaleca się:

  • po szczepieniu podstawowym preparatem mRNA lub Vaxzevria (AstraZeneca) podanie dawki szczepionki mRNA po upływie ≥5 miesięcy od zakończenia schematu podstawowego,
  • po szczepieniu podstawowym preparatem Janssen/Johnson&Johnson podanie dawki szczepionki Janssen/Johnson&Johnson lub mRNA po upływie ≥2 miesięcy od zakończenia schematu podstawowego,
  • warunkowo po szczepieniu podstawowym preparatem mRNA można podać dawkę przypominającą preparatu Janssen/Johnson&Johnson po upływie ≥5 miesięcy od zakończenia schematu podstawowego.

2. Do realizacji szczepienia przypominającego stosuje się następujące wielkości dawek:

  • Comirnaty – pełna dawka: 30 µg o objętości 0,3 ml,
  • Spikevax – połowa dawki: 50 µg o objętości 0,25 ml,
  • Janssen/Johnson&Johnson – pełna dawka o objętości 0,5 ml.

3. Do realizacji szczepienia przypominającego w pierwszej kolejności zaleca się wybór preparatu użytego do szczepienia podstawowego lub schematu mieszanego w kolejności szczepionka wektorowa – szczepionka mRNA.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań