Szczepienie przeciwko COVID-19 a ochrona przed MIS-C

10.01.2022
Effectiveness of BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) mRNA vaccination against multisystem inflammatory syndrome in children among persons aged 12–18 Years – United States, July–December 2021.
Zambrano L.D., Newhams M.M., Olson S.M. i wsp.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 7 January 2022

W amerykańskim badaniu kliniczno-kontrolnym przeprowadzonym zgodnie ze schematem test-negative oceniono skuteczność rzeczywistą szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 firmy Pfizer-BioNTech (BNT162b2) w zapobieganiu wieloukładowemu zespołowi zapalnemu dzieci (MIS-C). W badaniu uwzględniono pacjentów w wieku 12–18 lat hospitalizowanych w 24 szpitalach w 20 stanach od 1 lipca do 9 grudnia 2021 roku, tj. w okresie, w którym większość przypadków MIS-C można łączyć czasowo z zakażeniem wariantem Delta. Grupę przypadków utworzyło 102 dzieci spełniających kryteria MIS-C. Jedną grupę kontrolną utworzyło 90 dzieci, u których stwierdzono objawy kliniczne COVID-19, ale wynik testu metodą RT-PCR lub testu antygenowego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 był ujemny (grupa z ujemnym testem). Do drugiej grupy zakwalifikowano 91 dzieci, które nie miały objawów COVID-19 (grupa bezobjawowa). Skuteczność szczepionki BNT162b2 obliczono porównując szansę pełnego zaszczepienia w grupie przypadków i w grupie kontrolnej (iloraz szans). Mediana wieku w całej populacji objętej badaniem wyniosła 14,5 lat, u 58% dzieci obecna była ≥1 choroba przewlekła (w tym otyłość). W grupie przypadków szczepienie przeciwko COVID-19 otrzymało 5% dzieci, a wśród dzieci z grup kontrolnych – 36%. W kontekście ochrony przed MIS-C za osoby nieszczepione uznano dzieci, które nie otrzymały ani jednej dawki szczepionki BNT162b2, a za osoby w pełni zaszczepione dzieci, które otrzymały 2 dawki szczepionki, w tym drugą dawkę nie później niż 28 dni przed przyjęciem do szpitala. Z badania wykluczono dzieci zaszczepione tylko 1 dawką szczepionki. Uwzględniając dzieci z obu grup kontrolnych, skuteczność rzeczywista szczepionki BNT162b2 podanej w pełnym 2-dawkowym schemacie w zapobieganiu MIS-C wyniosła 91% (95% CI: 78–97). Podobne wyniki uzyskano porównując dzieci z MIS-C z dziećmi z grupy z ujemnym testem (skuteczność rzeczywista 92% [95% CI: 77–97]) oraz z dziećmi z grupy bezobjawowej (skuteczność rzeczywista 89% [95% CI: 70–96]).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepionka mRNA przeciwko COVID-19 firmy Pfizer-BioNTech podana zgodnie z 2-dawkowym schematem charakteryzowała się dużą skutecznością w zapobieganiu MIS-C u dzieci i młodzieży w wieku 12–18 lat. Wyniki tego badania to kolejny argument wspierający zalecenie szczepień dzieci przeciwko COVID-19.

Wybrane treści dla pacjenta:

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań