Czy szczepienie ciężarnych wpłynęło na zachorowalność na krztusiec wśród niemowląt?

14.10.2015
Effectiveness of maternal pertussis vaccination in England: an observational study
Amirthalingam G. i wsp.
Lancet, 2014; 384: 1521–1528

Opracowała lek. Iwona Rywczak

W brytyjskim badaniu obserwacyjnym oceniono wpływ programu szczepień ciężarnych przeciwko krztuścowi w zapobieganiu zachorowaniom na krztusiec u niemowląt. Program szczepień ciężarnych szczepionką zawierającą toksoid tężcowy oraz zmniejszoną dawkę toksoidu błoniczego i bezkomórkowych komponentów krztuśca (dTpa) rozpoczęto w październiku 2012 roku. Skuteczność rzeczywistą dTpa oceniono na podstawie porównania wskaźników wyszczepialności matek niemowląt, które zachorowały na krztusiec, ze wskaźnikiem wyszczepialności w reprezentatywnej dla Anglii populacji prawie 27 000 ciężarnych, wynoszącym średnio 64% (dane z 520 praktyk lekarskich, zgromadzone w bazie Clinical Practice Research Datalink). Zapadalność na krztusiec w od stycznia do września 2013 roku porównano z zapadalnością w analogicznych okresach 2012 i 2011 roku.

We wszystkich grupach wiekowych w 2013 roku stwierdzono mniej zachorowań na krztusiec potwierdzony laboratoryjnie niż w 2012 roku. Jednak w grupie wiekowej <3. miesiąca życia (tj. u dzieci urodzonych przez kobiety, którym przysługiwało szczepienie dTpa w czasie ciąży) odnotowano największą, tj. o 78% (95% CI: 72–83) redukcję liczby przypadków krztuśca. Poza tym niemowlęta do 3. miesiąca życia były jedyną grupą wiekową, w której w 2013 roku obserwowano mniej zachorowań niż w 2011 roku (redukcja o 39% [95% CI: 18-55]). W tej grupie wiekowej stwierdzono również podobne zmniejszenie liczby zachorowań wymagających hospitalizacji – o 68% w 2013 roku, w porównaniu z 2012 rokiem, i o 23%, w porównaniu z 2011 rokiem. Skuteczność rzeczywista dTpa podanej ciężarnej ≥7 dni przed porodem w zapobieganiu krztuścowi u dziecka do 3. lub 2. miesiąca życia wyniosła odpowiednio 91% (95% CI: 84–95) i 90% (95% CI: 82–95). Wartości te oceniono na podstawie 82 przypadków krztuśca wśród niemowląt <3. miesiąca życia urodzonych nie wcześniej niż 1 października 2012 roku.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie ciężarnych przeciwko krztuścowi jest skuteczną strategią w zapobieganiu zachorowaniom na krztusiec wśród najmłodszych niemowląt.

Wybrane treści dla pacjenta:

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań