Czy szczepienie przeciwko krztuścowi może złagodzić przebieg choroby?

12.02.2018
Reduced severity of pertussis in persons with age-appropriate pertussis vaccination – United States, 2010–2012
McNamara L.A. i wsp.
Clin. Infect. Dis., 2017; 65: 811–818

W amerykańskim badaniu obserwacyjnym oceniono, czy szczepienie przeciwko krztuścowi zgodnie z zalecaną dla danego wieku liczbą dawek wpływa na ciężkość przebiegu krztuśca u osób, które zachorowały mimo szczepienia. W ocenie wykorzystano dane z systemu nadzoru Enhanced Pertussis Surveillance. Wskaźnikiem choroby o poważniejszej manifestacji klinicznej były wymioty po kaszlu, natomiast ciężki przebieg krztuśca stwierdzano w przypadku obecności co najmniej 1 z takich czynników, jak: hospitalizacja, drgawki, encefalopatia, zmiany radiologiczne typowe dla zapalenia płuc oraz zgon. W analizowanym okresie od stycznia 2010 roku do grudnia 2012 roku na krztusiec zachorowało 9801 osób >3. miesiąca życia. 77,6% chorych otrzymało należną dla wieku liczbę dawek szczepionki przeciwko krztuścowi. Wymioty po kaszlu obserwowano u 44,9% osób, a ciężki przebieg krztuśca u 3,2% – najczęstszym powikłaniem było stwierdzenie radiologicznych objawów zapalenia płuc (1,8%) i konieczność hospitalizacji (1,6%). Nie odnotowano żadnego zgonu. U osób zaszczepionych zgodnie z zaleceniami dla wieku ryzyko wystąpienia wymiotów po kaszlu było mniejsze o około 30% – statystycznie istotne wyniki odnotowano w grupach wiekowych: od 19 miesięcy do 6 lat (iloraz szans [OR]: 0,71 [95% CI: 0,56–0,90]), 7–12 lat (OR: 0,75 [95% CI: 0,61–0,91]), 13–19 lat (OR: 0,66 [95% CI: 0,52–0,84]) i 20–64 lat (OR: 0,74 [95% CI: 0,55–0,99]). Szczepienie właściwą dla wieku liczbą dawek szczepionki przeciwko krztuścowi zmniejszyło także ryzyko ciężkiego przebiegu krztuśca o około 60% – statystycznie istotne wyniki odnotowano w grupach wiekowych 7–18 miesięcy (OR: 0,36 [95% CI: 0,16–0,84]) i od 19 miesięcy do 6 lat (OR: 0,40 [95% CI: 0,21–0,74]).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że osoby zaszczepione przeciwko krztuścowi zgodnie z zaleceniami dla wieku rzadziej chorują na krztusiec o ciężkim przebiegu, co wskazuje na dodatkowe korzyści ze szczepienia.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie szczepień? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Kraków – 10 marca 2018 r.: IV Małopolskie Wiosenne Spotkanie Pediatryczne, szczegółowe informacje »

Przegląd badań