Czy szczepienie przeciwko krztuścowi może złagodzić przebieg choroby?

12.02.2018
Reduced severity of pertussis in persons with age-appropriate pertussis vaccination – United States, 2010–2012
McNamara L.A. i wsp.
Clin. Infect. Dis., 2017; 65: 811–818

W amerykańskim badaniu obserwacyjnym oceniono, czy szczepienie przeciwko krztuścowi zgodnie z zalecaną dla danego wieku liczbą dawek wpływa na ciężkość przebiegu krztuśca u osób, które zachorowały mimo szczepienia. W ocenie wykorzystano dane z systemu nadzoru Enhanced Pertussis Surveillance. Wskaźnikiem choroby o poważniejszej manifestacji klinicznej były wymioty po kaszlu, natomiast ciężki przebieg krztuśca stwierdzano w przypadku obecności co najmniej 1 z takich czynników, jak: hospitalizacja, drgawki, encefalopatia, zmiany radiologiczne typowe dla zapalenia płuc oraz zgon. W analizowanym okresie od stycznia 2010 roku do grudnia 2012 roku na krztusiec zachorowało 9801 osób >3. miesiąca życia. 77,6% chorych otrzymało należną dla wieku liczbę dawek szczepionki przeciwko krztuścowi. Wymioty po kaszlu obserwowano u 44,9% osób, a ciężki przebieg krztuśca u 3,2% – najczęstszym powikłaniem było stwierdzenie radiologicznych objawów zapalenia płuc (1,8%) i konieczność hospitalizacji (1,6%). Nie odnotowano żadnego zgonu. U osób zaszczepionych zgodnie z zaleceniami dla wieku ryzyko wystąpienia wymiotów po kaszlu było mniejsze o około 30% – statystycznie istotne wyniki odnotowano w grupach wiekowych: od 19 miesięcy do 6 lat (iloraz szans [OR]: 0,71 [95% CI: 0,56–0,90]), 7–12 lat (OR: 0,75 [95% CI: 0,61–0,91]), 13–19 lat (OR: 0,66 [95% CI: 0,52–0,84]) i 20–64 lat (OR: 0,74 [95% CI: 0,55–0,99]). Szczepienie właściwą dla wieku liczbą dawek szczepionki przeciwko krztuścowi zmniejszyło także ryzyko ciężkiego przebiegu krztuśca o około 60% – statystycznie istotne wyniki odnotowano w grupach wiekowych 7–18 miesięcy (OR: 0,36 [95% CI: 0,16–0,84]) i od 19 miesięcy do 6 lat (OR: 0,40 [95% CI: 0,21–0,74]).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że osoby zaszczepione przeciwko krztuścowi zgodnie z zaleceniami dla wieku rzadziej chorują na krztusiec o ciężkim przebiegu, co wskazuje na dodatkowe korzyści ze szczepienia.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Konferencje i szkolenia

Kraków – 7–8 września 2018 r.: Krakowska Jesień Pediatryczna 2018 – Krajowa Konferencja Szkoleniowa, szczegółowe informacje »

Przegląd badań