Czy szczepienie ciężarnych przeciwko grypie miało wpływ na zdrowie ich dzieci w pierwszych 5 latach życia?

15.01.2020
Health outcomes of young children born to mothers who received 2009 pandemic H1N1 influenza vaccination during pregnancy: retrospective cohort study
Walsh L.K. i wsp.
BMJ, 2019; 366: l4151. doi: 10.1136/bmj.l4151

Opracowały: Małgorzata Ściubisz, Iwona Rywczak

W kanadyjskim badaniu kohortowym z retrospektywnym zbieraniem danych oceniono, czy szczepienie przeciwko grypie pandemicznej A/H1N1 ciężarnych miało wpływ na zdrowie ich dzieci w ciągu pierwszych 5 lat życia. Dane do badania uzyskano z oficjalnych rejestrów, które gromadziły dane demograficzne i medyczne, m.in. dotyczące urodzeń (Better Outcomes Registry & Network), hospitalizacji (Canadian Institute for Health Information’s Discharge Abstract Database), świadczeń udzielanych w ramach opieki ambulatoryjnej (National Ambulatory Care Reporting System), zachorowań na astmę (Ontario Asthma dataset) oraz nowotwory (Ontario Cancer Registry), a także statusu szczepienia przeciwko grypie pandemicznej u ciężarnych.

Wyjściową populację badania stanowiły niemowlęta urodzone w okresie od 2 listopada 2009 roku do 31 października 2010 roku przez matki mieszkające w prowincji Ontario w Kanadzie. Ostatecznie do badania zakwalifikowano 104 249 niemowląt (urodzeniowa masa ciała ≥500 g, ≥20. tc.), z których 31 295 (30%) w okresie płodowym było eksponowanych na szczepionkę przeciwko grypie pandemicznej przyjętą przez matkę. Grupę kontrolną utworzyły 72 954 niemowlęta, których matki nie były szczepione przeciwko grypie pandemicznej w czasie ciąży. Mediana czasu obserwacji w obu grupach wyniosła 5 lat.

W analizie wykazano, że w grupie dzieci matek szczepionych przeciwko grypie pandemicznej w czasie ciąży, w porównaniu z dziećmi, których matki nie były szczepione przeciwko grypie pandemicznej w czasie ciąży, występowały z podobną częstością: zakażenia górnych dróg oddechowych (130,6 vs 130/1000 osobolat; IRR: 1,01 [95% CI: 0,98–1,03]), zakażenia dolnych dróg oddechowych (52,5 vs 53,8/1000 osobolat; IRR: 0,99 [95% CI: 0,95–1,03]), zapalenie ucha środkowego (65,7 vs 63,3/1000 osobolat; IRR: 1,03 [95% CI: 1,00–1,06]), zakażenia ogółem 288,6 vs 289,7/1000 osobolat; IRR: 1,01 [95% CI: 0,98–1,03]), nowotwory (0,30 vs 0,27/1000 osobolat; IRR: 1,12 [95% CI: 0,97–1,59]) oraz zaburzenia czucia (0,27 vs 0,30/1000 osobolat; IRR: 0,94 [95% CI: 0,67–1,33]). Stwierdzono także, że dzieci z obu grup z podobną częstością korzystały ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w trybie pilnym oraz w szpitalach (674,7 vs 685,7/1000 osobolat; IRR: 0,99 [95% CI: 0,98–1,01]). W obu grupach obserwowano także podobne ryzyko złożonych chorób przewlekłych (0,88 vs 0,87/1000 osobolat; IRR: 0,98 [95% CI: 0,80–1,20]) oraz podobną umieralność w ciągu 5 pierwszych lat życia (0,5 vs 0,61/1000 osobolat; IRR: 0,83 [95% CI: 0,64–1,08]). Jako złożone choroby przewlekłe zdefiniowano choroby, które prawdopodobnie będą trwać ≥12 miesięcy (lub do momentu zgonu) i przebiegać z zajęciem kilku układów lub z zajęciem 1 układu i wymagać leczenia w ramach specjalistycznej opieki pediatrycznej i prawdopodobnie także hospitalizacji w ośrodku o trzecim stopniu referencyjności. Natomiast w grupie dzieci, których matki były szczepione przeciwko grypie pandemicznej w czasie ciąży, obserwowano nieznacznie większą częstość zachorowań na astmę (30,7 vs 30,6/1000 osobolat; IRR: 1,05 [95% CI: 1,02–1,09]) oraz nieco mniejszą częstość zakażeń żołądkowo-jelitowych (39,8 vs 42,7/1000 osobolat; IRR: 0,94 [95% CI: 0,91–0,98]).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie ciężarnych przeciwko grypie pandemicznej ogólnie nie miało negatywnego wpływu na zdrowie ich dzieci w ciągu pierwszych 5 lat życia. Obserwowane nieznacznie częstsze zachorowania na astmę oraz rzadsze zakażenia żołądkowo-jelitowe u dzieci matek szczepionych przeciwko grypie pandemicznej w czasie ciąży należy zweryfikować w kolejnych badaniach.

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań