Jakie były korzyści szczepienia kobiet w ciąży 4-walentną szczepionką przeciwko grypie?

26.10.2020
Effectiveness of quadrivalent influenza vaccine in pregnant women and infants, 2018–2019
Maltezou H.C. i wsp.
Vaccine, 2020; 38 (29): 4625–4631

Opracowała Małgorzata Ściubisz, redaktor serwisu „Szczepienia”

Skróty: IIV-4 – inaktywowana 4-walentna szczepionka przeciwko grypie, OR – iloraz szans

W badaniu kohortowym z prospektywnym zbieraniem danych oceniono skuteczność IIV-4 w zapobieganiu grypie potwierdzonej laboratoryjnie u ciężarnych i ich potomstwa w pierwszych miesiącach życia. Wyjściową populację badania stanowiły zdrowe ciężarne w wieku 18–45 lat będące pod opieką przyszpitalnej poradni ginekologicznej. Wszystkim ciężarnym proponowano IIV-4 i uczestnictwo w badaniu niezależnie od tego, czy wyraziły chęć szczepienia czy odmówiły. Kobiety w ciąży, które w okresie obserwacji zgłosiły objawy choroby grypopodobnej (nagłe wystąpienie gorączki ≥38°C oraz złego samopoczucia, bólu mięśni lub głowy, kaszlu, bólu gardła lub spłycenia oddechu), badano w kierunku zakażenia wirusem grypy (RT-PCR).

Ostatecznie do badania zakwalifikowano 647 kobiet w ciąży, z których 423 (wiek śr. 33 lata; śr. 20. tc. [zakres: 5–39]) pozostawały w ciąży w sezonie epidemicznym grypy. Kobiety te uwzględniono w analizie skuteczności wraz z 446 niemowlętami (urodzeniowa masa ciała śr. 3093 g [zakres: 700–4440 g], urodzone śr. w 38. tc. [zakres 27–42]). 299 (70,7%) ciężarnych zaszczepiono IIV-4, a 124 (29,3%) odmówiło zgody na szczepienie. Okres obserwacji w badaniu wynosił śr. 69,8 dni (zakres: 7–115) w grupie szczepionej i śr. 65,7 dni (zakres:7–111) w grupie nieszczepionej. Wykazano, że ciężarne nieszczepione przeciwko grypie, w porównaniu z ciężarnymi szczepionymi, były obciążone prawie 4-krotnie większym ryzykiem zachorowania na grypę potwierdzoną laboratoryjnie (OR: 3,6 [95% CI: 1,14–11,34]), prawie 3-krotnie większym ryzykiem choroby grypopodobnej (OR: 2,76 [95% CI: 1,39–5,46]) i prawie 8-krotnie większym ryzykiem hospitalizacji z powodu objawów infekcji dróg oddechowych (OR: 7,71 [95% CI: 1,55–38,23]). Ogółem oszacowano, że skuteczność IIV-4 u ciężarnych wyniosła: 72% w zapobieganiu zachorowaniom na grypę potwierdzoną laboratoryjnie, 61,3% w zapobieganiu zachorowaniom na chorobę grypopodobną, 68,1% w zapobieganiu infekcjom dróg oddechowych wymagającym porady w placówce opieki zdrowotnej oraz 86,6% w zapobieganiu hospitalizacjom z powodu objawów infekcji dróg oddechowych. Wykazano również, że niemowlęta urodzone przez matki nieszczepione przeciwko grypie w okresie ciąży (188 dzieci), w porównaniu z niemowlętami matek szczepionych IIV-4 (258 dzieci), w pierwszych 3 miesiącach życia częściej chorowały na grypę potwierdzoną laboratoryjnie (OR: 2,85 [95% CI: 0,89–9,1]), częściej wymagały konsultacji w placówce opieki zdrowotnej z powodu objawów infekcji dróg oddechowych (OR: 1,64 [95% CI: 1,24–2,15]), w tym hospitalizacji (OR: 1,70 [95% CI: 1,2–2,41]), oraz częściej wymagały antybiotykoterapii (OR: 8,03 [95% CI: 1,81–35,65]). Ogółem oszacowano, że szczepienie przeciwko grypie matek w okresie ciąży zmniejsza ryzyko zachorowania ich dzieci na grypę potwierdzoną laboratoryjnie o 64,5%, infekcji dróg oddechowych wymagających konsultacji w placówce opieki zdrowotnej o 65,9% oraz antybiotykoterapii o 88% w pierwszych 3 miesiącach życia.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie przeciwko grypie w okresie ciąży preparatem IIV-4 znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania na grypę, chorobę grypopodobną oraz konsultacji w placówkach opieki zdrowotnej, w tym hospitalizacji, z powodu objawów zakażenia dróg oddechowych u ciężarnych. Strategia ta stanowi także skuteczną ochronę ich potomstwa w pierwszych 3 miesiącach życia przed zachorowaniem na grypę potwierdzoną laboratoryjnie.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań