Kompendium wiedzy z chirurgii – pytanie 70
Praktyczny kurs dla przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego
https://www.istockphoto.com/

Odpowiedzi na to i inne pytania wraz z omówieniem dostępne w czasopiśmie Medycyna Praktyczna – Chirurgia.

Sześćdziesięcioletni mężczyzna z utrwalonym migotaniem przedsionków oraz chorobą niedokrwienną serca w wywiadzie został przyjęty do szpitala w trakcie ostrego dyżuru z powodu objawów niedokrwienia prawej kończyny dolnej. Po szybkiej diagnostyce zakwalifikowano go do embolektomii prawej tętnicy udowej. Po zabiegu odtworzono przepływ krwi, co potwierdziła arteriografia wykonana jeszcze na stole operacyjnym. Objawy niedokrwienia ustąpiły, mimo to wkrótce po zabiegu u chorego pojawiły się: narastający obrzęk operowanej kończyny, zaburzenia kurczliwości serca, obniżenie saturacji, a w wynikach badań laboratoryjnych kwasica metaboliczna oraz hiperkaliemia. Najbardziej prawdopodobną przyczyną takiego stanu jest: