Wytyczne i artykuły przeglądowe

 • Endoskopowe leczenie nieszczelności i przetok przewodu pokarmowego

  Przecieki i przetoka przewodu pokarmowego mogą stanowić zagrożenie dla życia. Mimo mnogości endoskopowych opcji terapeutycznych, w tym pionierskich, aktualnie nie ma standaryzowanego algorytmu zamykania ubytków. Skuteczne leczenie wymaga spersonalizowanego i wielospecjalistycznego podejścia. W niniejszym przeglądzie oceniono ogólną skuteczność oraz mocne i słabe strony opisanych sposobów postępowania.

 • Leczenie chirurgiczne ostrego zapalenia trzustki w świetle danych z badań klinicznych

  Niniejszy przegląd jest kwintesencją zaleceń zawartych w wytycznych klinicznych oraz krytycznym omówieniem stanowiących ich podstawę danych naukowych. Artykuł zawiera również algorytmy postępowania kluczowe dla procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

 • Nagłe zatrzymanie krążenia w okresie okołooperacyjnym – co nowego w 2023 roku?

  Nagłe zatrzymanie krążenia na bloku operacyjnym występuje rzadko, ale obarczone jest nadal dużą śmiertelnością. Czy nowe wytyczne EJA zmieniają naszą codzienną praktykę kliniczną?

 • Nowa klasyfikacja pilności zabiegów według Światowego Towarzystwa Chirurgii Ratunkowej

  Komunikacja jest podstawowym narzędziem działania na bloku operacyjnym. Nowa klasyfikacja pilności zabiegów porządkuje podjęcie pilnych i nagłych zabiegów operacyjnych.

 • Diagnostyka zmian ogniskowych tarczycy u osób dorosłych i wskazania do leczenia operacyjnego

  Omówienie aktualnych polskich Rekomendacji PTN NSO z 2022 roku – dla endokrynologów, internistów, lekarzy rodzinnych, chirurgów i wszystkich lekarzy wykonujących badanie USG tarczycy.

 • Anatomia trzustki i śledziony

  Bogato ilustrowany artykuł komentuje dr hab. n. med. Marek Sierżęga prof. nadzw.: Dynamicznemu rozwojowi technik chirurgicznych towarzyszy zwiększenie zainteresowania anatomią topograficzną, a wiedza z tej dziedziny powinna ewoluować w odpowiedzi na potrzeby rozwijającej się medycyny klinicznej.

 • Postępowanie w przypadku żylaków żołądka

  Nie ma wielu danych dotyczących postępowania z żylakami żołądka. Szczegółowy przegląd wszystkich aspektów postępowania (tj. profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz leczenia ostrego krwawienia) uzupełnia obszerny komentarz doświadczonego eksperta praktyka.

 • Chirurgia w okresie ciąży

  Niepołożnicze operacje chirurgiczne w okresie ciąży stanowią duże obciążenie (i dla ciężarnej, i dla płodu). Przed ich wykonaniem należy zasięgnąć opinii położników, którzy jako jedyni mają kwalifikacje do omówienia aspektów anatomiczno-fizjologicznych, które mogą oddiaływać na stan matki i płodu podczas zabiegu.

 • Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa i miotomia podśluzówkowa u dzieci

  Większość technicznie zaawansowanych zabiegów endoskopowych u dzieci, takich jak endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa, miotomia podśluzówkowa czy zabiegi terapeutyczne pod kontrolą endoultrasonografii, wykonują zazwyczaj wyszkoleni endoskopiści leczący dorosłych.

 • Optymalne postępowanie w chorobach jelita grubego obejmujących układ moczowy

  Przetoki między przewodem pokarmowym a układem moczowym to heterogeniczna grupa jednostek chorobowych stanowiących rzadkie powikłanie zarówno nowotworów złośliwych, jak i chorób innych niż nowotwory. Występują rzadko, lecz ich częstość we współczesnej praktyce chirurgicznej stale się zwiększa i będzie zwiększać z uwagi na coraz dłuższy oczekiwany czas życia.

173 artykuły - strona 1 z 18