Wytyczne i artykuły przeglądowe

 • Mikrorak brodawkowaty tarczycy: aktywna obserwacja, ablacja termiczna czy lobektomia?

  W maju 2022 roku opublikowano uaktualnione polskie rekomendacje w zakresie rozpoznania i leczenia raka tarczycy. Istota zmian w nich dokonanych polega na włączeniu do nich rekomendacji międzynarodowych oraz rezultatów tych badań naukowych, które już sprawdziły się prospektywnie.

 • Zaburzenia drożności ujścia żołądka w przebiegu nowotworów

  Celem niniejszej publikacji przeglądowej było zebranie dostępnych danych dotyczących najczęściej wykonywanych procedur paliatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich zalet i wad. Aktualnie dostępne opcje terapeutyczne opierają się na chirurgicznym zespoleniu żołądkowo-jelitowym bądź na endoskopowym wszczepieniu samorozprężalnych metalowych stentów jelitowych. Ostatnio opracowano sposób, który łączy zalety obu technik (długotrwały efekt i minimalnie inwazyjny charakter) – polega na wytworzeniu gastroenterostomii z użyciem stentu metalowego do drenażu przezściennego pod kontrolą endosonograficzną.

 • Rozpoznanie i leczenie mikroskopowego zapalenia jelita grubego

  Omówienie wytycznych European Microscopic Colitis Group i United European Gastroenterology, uwzględniających m.in. czynniki ryzyka, obraz kliniczny, kryteria rozpoznania oraz leczenie farmakologiczne i operacyjne.

 • Zapalenie rozcięgna podeszwowego

  Tendinopatia rozcięgna podeszwowego może być w większości przypadków skutecznie leczona w warunkach POZ, zwłaszcza jeśli objawy i przebieg kliniczny są typowe. Artykuł zawiera obszerne omówienie zagadnienia oraz komentarz eksperta.

 • Laparoskopowa hemikolektomia lewostronna

  Polecamy lekturę bogato ilustrowanego artykułu poświęconego współczesnej technice operacyjnej, która wykorzystuje kluczowe punkty anatomiczne określone przez wielkich poprzedników – gigantów przeszłości chirurgii.

 • Laparoskopowa operacja przepuklin pachwinowych metodą TAPP – kluczowe wskazówki anatomiczne i techniczne. Zaawansowane techniki operacyjne w okolicy pachwinowej u dorosłych

  W bogato ilustrowanym artykule podkreślono wagę znajomości anatomii podczas operacji metodą TAPP, przedstawiono przydatne manewry i pułapki laparoskopowej plastyki przepukliny tą metodą, omówiono również kwestie sporne.

 • Wycięcie tarczycy z dostępu przez przedsionek jamy ustnej

  W 2014 r. zmodyfikowano technikę wycięcia tarczycy przez usta: zarzucono dostęp podjęzykowy przez dno jamy ustnej na korzyść dostępu przez jej przedsionek. Metoda w szybkim tempie zyskała popularność dzięki wypracowaniu wystandaryzowanej techniki operacyjnej (zarówno endoskopowej jak i w asyście robota chirurgicznego) oraz dzięki krótkiej krzywej uczenia się.

 • Leczenie krwawienia do przewodu pokarmowego u pacjentów z wszczepionym systemem wspomagania lewokomorowego

  Systemy wspomagania lewokomorowego stosuje się coraz powszechniej u chorych na schyłkową niewydolność serca. Mogą one stanowić albo terapię pomostową w oczekiwaniu na przeszczepienie serca, albo leczenie docelowe. Z jednej strony, technologia ciągłego przepływu, która poprawia trwałość pomp, odpowiada po części za sukces omawianych systemów. Z drugiej strony wydaje się, że stosowane obecnie urządzenia zwiększają częstość występowania krwawienia do przewodu pokarmowego.

 • Nadzór endoskopowy po polipektomii. Omówienie aktualizacji wytycznych European Society of Gastrointestinal Endoscopy 2020

  Omawiane wytyczne stanowią aktualizację zaleceń z 2013 roku, której dokonano w oparciu o dane pochodzące z najnowszych badań klinicznych. Pełny tekst wytycznych dostępny jest na stronie internetowej European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE, www.esge.com), polskie tłumaczenie wytycznych z 2013 roku – na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

 • Endoskopia w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci

  Badania endoskopowe dzieci i młodzieży z nieswoistym zapaleniem jelit pozwalają na ustalenie rozpoznania, zlokalizowanie i ocenę aktywności zmian zapalnych jak również odpowiedzi na leczenie. W nowoczesnym podejściu polegającym na aktywnym monitorowaniu i pełnej kontroli zapalenia w celu zapobiegania postępowi choroby wskazuje się na szczególną rolę endoskopii.

164 artykuły - strona 1 z 17