Chirurgia endokrynologiczna

 • Nowoczesna chirurgia przytarczyc

  Chirurgia przytarczyc powinna się koncentrować w placówkach specjalistycznych, gdzie chirurdzy z doświadczeniem w tej dziedzinie rocznie wykonują odpowiednio dużą liczbę operacji z tego zakresu. Konsensus ekspertów European Society of Endocrine Surgeons zaleca koncentrację chirurgii przytarczyc w ośrodkach z oddziałami typu Endocrine Surgery Unit. Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa prof. Marcina Barczyńskiego i prof. Aleksandra Konturka.

 • Ultrasonografia tarczycy. Cz. 10: Ocena ultrasonograficzna węzłów chłonnych w chorobach tarczycy

  Na podstawie cech widocznych w konwencjonalnej USG, w badaniu doplerowskim, a niekiedy w sonoelastografii formułuje się wstępne rozpoznanie odczynowych węzłów chłonnych oraz zmian budzących podejrzenie przerzutów nowotworowych.

 • Ultrasonografia tarczycy. Cz. 9: Ocena ultrasonograficzna przytarczyc

  Prawidłowe przytarczyce mają kształt ziarna soi lub spłaszczonego dysku o wymiarach 3–4 mm w płaszczyźnie poprzecznej i 6 mm w płaszczyźnie podłużnej. Są izoechogeniczne w stosunku do prawidłowej tkanki tarczycy, a zatem praktycznie niemożliwe do uwidocznienia w USG.

 • Ultrasonografia tarczycy. Cz. 8: Jatrogenne patologie tarczycy

  Wykorzystanie badania USG do obrazowania zmian rozwijających się w tarczycy m.in na skutek leczenia amiodaronem, interferonem, a także zmian po wcześniejszej ekspozycji na promieniowanie jonizujące - po leczeniu radiojodem lub po radioterapii zewnętrznej.

 • Ultrasonografia tarczycy. Cz. 7: Podostre ziarniniakowe zapalenie tarczycy

  Podostre ziarniniakowe zapalenie tarczycy (PZZT), zwane inaczej chorobą de Quervaina, to grupa zapaleń o wieloczynnikowej etiologii, charakterystycznym fazowym przebiegu i z objawami miejscowymi.

 • Ultrasonografia tarczycy. Cz. 6: Ostre bakteryjne zapalenie tarczycy

  Ostre zapalenie tarczycy jest chorobą rzadką i najczęściej ma etiologię bakteryjną. Dokładna częstość występowania tej patologii jest trudna do oszacowania.

 • Mikrorak brodawkowaty tarczycy: aktywna obserwacja, ablacja termiczna czy lobektomia?

  W maju 2022 roku opublikowano uaktualnione polskie rekomendacje w zakresie rozpoznania i leczenia raka tarczycy. Istota zmian w nich dokonanych polega na włączeniu do nich rekomendacji międzynarodowych oraz rezultatów tych badań naukowych, które już sprawdziły się prospektywnie.

 • Ultrasonografia tarczycy. Cz. 5: Autoimmunologiczna choroba tarczycy

  Jedną z najistotniejszych cech ultrasonograficznych AITD jest niejednorodna i zmniejszona echogeniczność miąższu tarczycy, najczęściej obejmująca cały gruczoł.

 • Wycięcie tarczycy z dostępu przez przedsionek jamy ustnej

  W 2014 r. zmodyfikowano technikę wycięcia tarczycy przez usta: zarzucono dostęp podjęzykowy przez dno jamy ustnej na korzyść dostępu przez jej przedsionek. Metoda w szybkim tempie zyskała popularność dzięki wypracowaniu wystandaryzowanej techniki operacyjnej (zarówno endoskopowej jak i w asyście robota chirurgicznego) oraz dzięki krótkiej krzywej uczenia się.

 • Robotowa tyroidektomia z dostępu pachowego w leczeniu choroby Gravesa i Basedowa

  Krótkie opracowanie wzbogacono komentarzem: „Robotowa tyroidektomia z dostępu pachowego jest zabiegiem o bardzo dużych wymaganiach technicznych. Oprócz konieczności dysponowania odpowiednim robotem chirurgicznym, co jest poniekąd oczywiste, zasadnicze znaczenie ma doskonałe wyszkolenie operatora i to zarówno w chirurgii robotowej, jak i w chirurgii tarczycy... >>czytaj dalej

47 artykułów - strona 1 z 5