Na marginesie

 • Leczyć chorobę, a nie objawy

  – Przeciętny pacjent bariatryczny mógłby chodzić po kolei do 10 lekarzy. Jeden by leczył cukrzycę, inny nadciśnienie, trzeci zmiany zwyrodnieniowe. Albo można udać się do jednego, chirurga, i zlikwidować wszystkie te choroby – mówi dr hab. Maciej Michalik, prof. UWM w Olsztynie, przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP.

 • Bariatria w koszyku

  – Szef resortu dał impuls do pracy nad umieszczeniem bariatrii w koszyku. Możemy się spodziewać, że finansowanie zostanie wprowadzone już w tym roku – mówi dr hab. Maciej Michalik, prof. UWM w Olsztynie, przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP.

 • Chirurgia w walce z cukrzycą

  Polskie Towarzystwo Diabetologiczne od dwóch lat w swoich corocznie aktualizowanych wytycznych umieszcza informacje o możliwościach jakie stwarza chirurgia metaboliczna. Na całym świecie liczba wykonywanych zabiegów bariatrycznych zaspokaja około 1-2% potrzeb danego społeczeństwa.

 • Nie rozumiemy istoty karty

  Wprowadzenie okołooperacyjnej karty kontrolnej ma sens tylko wtedy, gdy jest elementem szerszego działania porządkującego funkcjonowanie bloku operacyjnego – mówi dr Maciej Matłok.

 • Jakub Moryc Blumberg

  Najbardziej znana publikacja J.M. Blumberga dotyczyła występującego w przebiegu zapalenia otrzewnej bardzo silnego bólu w momencie gwałtownego zmniejszenia nacisku na powłoki brzucha.

 • Leonardo Gigli

  Włoski lekarz, położnik, wynalazca piłki Gigliego.

 • Jean Casimir Félix Guyon

  Wraz z 20 kolegami utworzył Międzynarodowe Towarzystwo Urologiczne. Pełnił funkcję prezesa towarzystwa przez 7 początkowych lat jego istnienia (1907–1914). Stworzył także urologiczne czasopisma naukowe („Annales des Maladies des Organes Génito-Urinaires”, „Journal d’Urologie Médicale et Chirurgicale”).

 • Charles Bingham Penrose

  Publikował wiele prac naukowych: najpierw w dziedzienie matematyki, a z czasem – chirurgii i ginekologii.

 • Medyczne zagadki z historią w tle. Jerzy IV Hanowerski

  Co mogło być przyczyną zgonu króla? Czy oficjalne wyniki sekcji wnoszą coś do rozpoznania?

 • Henri Redon

  Do najbardziej znanych jego osiągnięć należą wczesne prace o zatorowości płucnej, o rozległych resekcjach wielonarządowych oraz przede wszystkim o chirurgii przyusznicy, któremu to zagadnieniu poświęcił cały podręcznik.

47 artykułów - strona 1 z 5

Medycyna Praktyczna – Chirurgia