Chirurgia dziecięca

 • Endoskopia kapsułkowa u dzieci

  W artykule omówiono wskazania, przeciwwskazania, aspekty techniczne oraz powikłania badania jelita u dzieci za pomocą kapsułki endoskopowej.

 • Zgody na procedury medyczne – kiedy zgoda sądu jest konieczna?

  Brak zgody pacjenta na wykonanie zabiegu jest najważniejszym przeciwwskazaniem do jego wykonania. Ale co w przypadku, kiedy pacjent nie jest w stanie wyrazić swojego zdania na temat planowanego zabiegu? Kiedy zgoda sądu jest konieczna, a kiedy wystarczy zgoda opiekuna prawnego?

 • Diagnostyka guza gruczołu sutkowego u 12–15-latka

  Jakie powinno być postępowanie diagnostyczne u dziecka w wieku 12–15 lat z guzem gruczołu sutkowego, wyjaśnia prof. Maciej Bagłaj,

 • Żeby zapewnić dziecku komfort

  Pamiętajmy o regule 6 – 4 – 3 – 1. Jedzenie – 6 godzin przed operacją, w przypadku dzieci karmionych mieszankami mlecznymi – 4 godziny, a mlekiem matki – 3 godziny. Picie można podać do godziny przed operacją.

 • Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa i miotomia podśluzówkowa u dzieci

  Większość technicznie zaawansowanych zabiegów endoskopowych u dzieci, takich jak endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa, miotomia podśluzówkowa czy zabiegi terapeutyczne pod kontrolą endoultrasonografii, wykonują zazwyczaj wyszkoleni endoskopiści leczący dorosłych.

 • Endoskopia w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci

  Badania endoskopowe dzieci i młodzieży z nieswoistym zapaleniem jelit pozwalają na ustalenie rozpoznania, zlokalizowanie i ocenę aktywności zmian zapalnych jak również odpowiedzi na leczenie. W nowoczesnym podejściu polegającym na aktywnym monitorowaniu i pełnej kontroli zapalenia w celu zapobiegania postępowi choroby wskazuje się na szczególną rolę endoskopii.

 • 63-dniowe niemowlę z przewlekłymi wymiotami – opis przypadku

  Jakie mogą być pułapki w diagnostyce wymiotów u kilkutygodniowego dziecka?

 • Leczenie bólu ostrego u dzieci. Cz. 2

  Stanowisko Sekcji Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej PTAiIT.

 • Leczenie bólu ostrego u dzieci. Cz. 1

  Stanowisko Sekcji Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej PTAiIT.

 • Chromoendoskopia u dzieci

  Chromoendoskopia pozwala na dokładniejszą ocenę struktury powierzchni oraz unaczynienia błony śluzowej, których nie uwidacznia światło białe poprzez rzeczywiste zastosowanie barwnika albo z wykorzystaniem elektronicznie wyselekcjonowanego pasma światła.

52 artykuły - strona 1 z 6