Technika operacyjna

 • Ekspozycja w laparoskopowej chirurgii wątroby – jak ją poprawić, jak ją wykorzystać

  Podczas prezentacji nagrań z operacji prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr mówi o aspektach decydujących o konkretnych zaletach dostępu laparoskopowego i dzieli się swoim doświadczeniem, spostrzeżeniami i sugestiami, w jaki sposób poprawić ekspozycję wątroby w trakcie operacji laparoskopowej.

 • Pacjent chorujący na otyłość na ostrym dyżurze chirurgicznym – na co zwrócić uwagę

  Prof. dr hab. n. med. Piotr Major dzieli się swoimi przemyśleniami i wskazówkami płynącymi z doświadczenia, mówi o specyfice chirurgii ostrodyżurowej pacjenta otyłego, o tym, z jakiego rodzaju trudnościami trzeba się zmierzyć na etapie diagnostyki i leczenia schorowanej osoby z licznymi obciążeniami internistycznymi spowodowanymi otyłością, przed jakimi wyzwaniami stają w trakcie operacji i w okresie okołooperacyjnym anestezjolog i chirurg.

 • Małoinwazyjna chirurgia onkologiczna

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński przypomina cechy optymalnej operacji onkologicznej, mówi o jakości chirurgii onkologicznej, czyli o jej nadrzędnych zasadach. Wystąpienie wzbogacają fragmenty nagrań z operacji małoinwazyjnych.

 • Mój sposób na laparoskopowe operowanie niedrożności przewodu pokarmowego

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński mówi o możliwościach i ograniczeniach chirurgii małoinwazyjnej oraz o sposobie rozwiązywania niedrożności przewodu pokarmowego, odwołując się do sekwencji wideo zaimplementowanych w nagraniu.

 • Ile mamy chirurgii, czyli jak technika laparoskopowa wpłynęła na sposób operowania

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński zadaje fundamentalne pytania: Czym jest dzisiaj chirurgia? Czy podział na tzw. chirurgię klasyczną i małoinwazyjną jest zasadny? Czy czeka nas zmierzch chirurgii i rozwój subspecjalności? Wypowiedź wzbogacają implementowane materiały wideo – fragmenty nagrań z operacji.

 • Optymalizacja pola operacyjnego w chirurgii laparoskopowej

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński mówi o sposobach odsłaniania pola operacyjnego.

 • Leczenie operacyjne zróżnicowanego raka tarczycy. Omówienie aktualnych zasad i kontrowersji (2020)

  Dotychczasowe zasady postępowania w raku tarczycy w Polsce z 2016 roku zaktualizowano i opublikowano w 2018 roku w formie Rekomendacji Polskich Towarzystw Naukowych. Jednak poglądy na wiele aspektów leczenia raka tarczycy stale ewoluują w miarę pojawiania się nowych danych kształtujących podejście terapeutyczne według zasad medycyny opartej na wynikach badań naukowych (evidence-based medicine).

 • Nowe technologie w prewencji pooperacyjnej niedoczynności przytarczyc

  W niniejszym opracowaniu omówiono nowatorskie techniki śródoperacyjnej oceny czynności przytarczyc, ich wizualizacji oraz oceny ukrwienia, z którymi wiąże się nadzieje na dalszą poprawę wyników leczenia operacyjnego różnych chorób tarczycy w aspekcie minimalizacji ryzyka wystąpienia pooperacyjnej niedoczynności przytarczyc.

 • Nieszczelność zespolenia po gastrektomii – punkt widzenia torakochirurga i chirurga ogólnego

  Gastrektomia jest operacją o znacznej rozległości, która wiąże się z powikłaniami. Jednym z nich jest nieszczelność zespolenia. Niniejszy artykuł jest poświęcony najczęściej stosowanemu zespoleniu z pętlą Roux-Y jelita czczego.

 • Limfadenektomia w raku żołądka – aktualny stan wiedzy

  Od dziesięcioleci gastrektomia z limfadenektomią D2 stanowią na Dalekim Wschodzie standard postępowania w raku żołądka zarówno wczesnym, jak i zaawansowanym. Aktualnie się uważa, że również w krajach zachodnich zabieg z limfadenektomią D2 można wykonać bezpiecznie z zaoszczędzeniem trzustki i bez prewencyjnej splenektomii i taki zakres operacji dla raka zaawansowanego zaleca się w niektórych krajowych wytycznych.

93 artykuły - strona 1 z 10