Nowe technologie w prewencji pooperacyjnej niedoczynności przytarczyc

16.12.2019
dr n. med. Małgorzata Stopa-Barczyńska, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z Onkologią, Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, Kraków; prof. dr hab. n. med. Marcin Barczyński, Klinika Chirurgii Endokrynologicznej, III Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków