Podstawy chirurgii plastycznej - cz. II

14.02.2001
dr med. Marek Trybus z II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UJ w Krakowie (Kierownik: prof. dr hab. med. Otmar Gedliczka)