Podstawy chirurgii plastycznej - cz. VII

08.07.2001
dr med. Marek Trybus z II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej
Collegium Medicum UJ w Krakowie
Ilustrowała Dorota Pietrzyk