Podstawy chirurgii plastycznej - cz. VIII

07.08.2001
dr med. Marek Trybus z II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej CM UJ w Krakowie
(Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Danuta Karcz)
ilustrowała Dorota Pietrzyk