Podstawy chirurgii plastycznej - cz. XVIII

Podstawy chirurgii plastycznej - cz. XVIII
14.10.2002
dr med. Marek Trybus z II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UJ w Krakowie
(Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Danuta Karcz)
ilustrowała Dorota Pietrzyk

Medycyna Praktyczna – Chirurgia