Leczenie żywieniowe w chirurgii – co nowego w 2016 roku

07.09.2017
prof. dr hab. n. med. Bruno Szczygieł, Zakład Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny