Czy dożylna antybiotykoterapia jest wskazana po laparoskopowej apendektomii u pacjentów pediatrycznych

08.12.2020
Omówienie artykułu: Are postoperative intravenous antibiotics indicated after laparoscopic appendicectomy for simple appendicitis? A prospective double-blinded randomized controlled trial
N. Mennie i wsp.
Ann. Surg., 2019 Dec 9. doi: 10.1097/SLA.0000000000003732