Urazowy krwiak i odmokrwiak opłucnej – porównanie skuteczności drenażu cewnikiem pigtail 14 F i klasycznym drenem 28–32 F

15.06.2021
Omówienie artykułu: Randomized clinical trial of 14-French (14 F) pigtail catheters versus 28–32 F chest tubes in the management of patients with traumatic hemothorax and hemopneumothorax
Z.M. Bauman i wsp.
World Journal of Surgery, 2021; 45: 880–886