Przezroczyste i nieprzezroczyste maski w ambulatorium chirurgicznym a komunikacja z pacjentem

02.09.2021
Omówienie artykułu: Effect of clear vs standard covered masks on communication with patients during surgical clinic encounters – a randomized clinical trial
I. Kratzke i wsp.
JAMA Surgery, 2021; 156: 372–378. doi: 10.1001/jamasurg.2021.0836