Ocena ryzyka śmiertelności po przebyciu COVID-19 u pacjentek stosujących hormonalną terapię zastępczą

27.05.2022
opracowała: lek. med. Martyna Biała
na podstawie: Hajira Dambha-Miller i wsp.: Mortality in COVID-19 among women on hormone replacement therapy: a retrospective cohort study. Fam. Pract. 2022 May 17; cmac041

Skróty: COCP – ang. combined oral contraceptive pill, złożone doustne środki antykoncepcyjne, COVID-19 – ang. coronavirus disease 2019, choroba wywołana przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2, HRT – ang. hormone replacement therapy, hormonalna terapia zastępcza, MERS-CoV – ang. Middle East respiratory syndrome-related coronavirus, koronawirus bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej, SARS-CoV – ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus, koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej, SARS-CoV-2 – ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2

Wprowadzenie: Niedawno opublikowane badanie przeprowadzone w 38 krajach wskazuje, że wskaźnik śmiertelności w przebiegu COVID-19 był 1,7 razy wyższy u mężczyzn w porównaniu z kobietami. Podobne obserwacje wykazano w przypadku epidemii SARS-CoV oraz MERS-CoV. Przyczyna występowania różnic we wskaźnikach śmiertelności między płciami pozostaje nieznana. Analizowano związek m.in. z paleniem papierosów, chorobami współistniejącymi oraz z różnicami immunologicznymi związanymi z płcią. Szczególną uwagę poświęcono roli estrogenów. Badania wskazują, że u młodych kobiet lub osób z wyższym poziomem estrogenu rzadziej odnotowywano ciężkie powikłania związane z zakażeniem SARS-CoV-2.

Cel pracy: Celem badania przeprowadzonego przez naukowców z Wielkiej Brytanii była ocena wpływu stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (COCP) lub hormonalnej terapii zastępczej (HRT) na ryzyko śmiertelności kobiet, u których rozpoznano COVID-19 w ciągu pierwszych 6 miesięcy pandemii.

Metody: Przeprowadzono retrospektywne badanie kohortowe. Wykorzystano w tym celu dane medyczne pochodzące z dwóch baz: Oxford-Royal College of General Practitioners (RCGP) oraz Research and Surveillance Centre (RSC) Analizie poddano dane 1 863 478 kobiet w wieku powyżej 18 lat z 465 przychodni w Anglii, spośród których wybrano pacjentki z rozpoznanym zakażeniem SARS-CoV-2. Przeanalizowano czy pacjentkom wystawiono jedną lub więcej recept na HRT lub COCP w ciągu 6 miesięcy od potwierdzonego lub podejrzewanego zakażenia SARS-CoV-2. Zastosowano modele regresji logistycznej, aby określić związek między stosowaniem HRT lub COCP a wskaźnikiem śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny wśród kobiet, u których potwierdzono lub podejrzewano rozpoznanie COVID-19.

strona 1 z 2
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!