Przypadki koinfekcji Legionella pneumophila i SARS-CoV-2 – przegląd systematyczny i metaanaliza (2020-2021)

18.05.2022
opracowała: lek. med. Martyna Biała
na podstawie: Ricco M., Ferraro P., Peruzzi S. i wsp.: SARS-CoV-2-Legionella Co-Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis (2020–2021). Microorganisms. 2022; 10(3): 499. Published 2022 Feb 23. doi:10.3390/microorganisms10030499

Skróty: COVID-19 – ang. coronavirus disease 2019, choroba wywołana przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2, LD – ang. Legionnaires’ disease, choroba legionistów (legionelloza), PCR – ang. polymerase chain reaction, reakcja łańcuchowa polimerazy, SARS-CoV-2 – ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2

Wprowadzenie: Choroba legionistów (legionelloza, LD) to ciężkie, bakteryjne zapalenie płuc z często występującymi powikłaniami narządowymi. Czynnikiem etiologicznym tej choroby jest Gram-ujemna bakteria Legionella pneumophila. Przed wybuchem pandemii COVID-19 zaobserwowano wzrost wskaźnika zachorowań na legionellozę w Ameryce Północnej oraz w Unii Europejskiej/Europejskim Obszarze Gospodarczym z 1,2 do 1,8 przypadku na 100 000 osób w latach 2011–2018. LD nie przenosi się z człowieka na człowieka, dlatego dystans społeczny w trakcie pandemii SARS-CoV-2 nie wpłynął istotnie na zahamowanie rozprzestrzeniania się tego patogenu. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób opublikowało raport wskazujący na niewielkie obniżenie wskaźnika zachorowań na LD od początku pandemii SARS-CoV-2 – 2,0 na 100 000 osób w porównaniu z 2,2 na 100 000 osób w 2019 r. Natomiast nie są dostępne dokładne dane dotyczące częstości występowania legionellozy u pacjentów z COVID-19.

Cel pracy: Celem pracy była analiza baz danych pod kątem publikacji oceniających częstość występowania koinfekcji Legionella pneumophila oraz SARS-CoV-2.

Metody: Analizie poddano dwie bazy danych – PubMed i EMBASE, koncentrując się na badaniach, które oceniały częstość występowania koinfekcji Legionella pneumophila i SARS-CoV-2. Wyszukano łącznie 38 artykułów, w tym 27 badań obserwacyjnych (prospektywnych lub retrospektywnych), 10 opisów przypadków i 1 serię przypadków.

Wyniki: Analizie poddano dane dotyczące 10 936 przypadków zakażeń SARS-CoV-2. Spośród nich 5035 (46,0%) chorych przebadano w kierunku zakażenia wywołanego przez Legionella pneumophila za pomocą testu antygenowego z moczu lub metodą PCR. W 18 przypadkach stwierdzono legionellozę (0,4%). Zbiorcza analiza oszacowała częstość występowania LD w przebiegu SARS-CoV-2 na 0,288% ((95% CI) 0,129–0,641). Ponadto uzyskano szczegółowe dane dotyczące charakterystyki pacjentów z koinfekcją LD + SARS-CoV-2: mężczyźni stanowili 84,2%, średni wiek wynosił 61,9 roku (zakres od 35 do 83), u 78,9% chorych stwierdzono ≥1 chorobę współistniejącą. Łącznie 16 pacjentów (84,2%) przyjęto na oddział intensywnej terapii, wskaźnik śmiertelności wynosił 26,3%.

Podsumowanie: Przeprowadzona przez badaczy analiza wskazuje, że współwystępowanie zakażenia SARS-CoV-2 i legionellozy jest rzadkie, natomiast w przypadku wystąpienia tej koinfekcji rokowania dla pacjenta są niepomyślne.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!