Stosowanie nirmatrelwiru z rytonawirem zmniejsza ryzyko hospitalizacji i zgonów z powodu COVID-19

Wprowadzenie

Zastosowanie leczenia przeciwwirusowego może zmniejszyć ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 oraz ryzyko zgonów, zwłaszcza w populacji pacjentów, którzy nie są w pełni zaszczepieni. W 2021 r. przeprowadzono badanie kliniczne, które wykazało, że połączenie leków przeciwwirusowych nirmatrelwiru i rytonawiru (Paxlovid) zmniejszyło ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 o blisko 90% u osób niezaszczepionych. Badanie przeprowadzono w okresie, w którym dominującym wariantem SARS-CoV-2 był wariant Delta. Skuteczność nirmatrelwiru z rytonawirem w obecnej fazie pandemii i dominacji wariantu Omikron pozostaje niejasna. Celem niniejszego badania była ocena wpływu nirmatrelwiru z rytonawirem na ryzyko hospitalizacji lub zgonów wśród pacjentów ambulatoryjnych z wczesnym rozpoznaniem zakażenia wywołanego nowymi wariantami SARS-CoV-2.

Metody

Przeprowadzono retrospektywne badanie kohortowe, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 17 lipca 2022 r. Wykorzystano bazę danych z systemu opieki zdrowotnej w Massachusetts i New Hampshire, zapewniającego opiekę dla 1,5 miliona pacjentów. Do badania włączono łącznie 44 551 dorosłych pacjentów leczonych ambulatoryjnie z powodu COVID-19 (90,3% chorych z ≥3 dawkami szczepionki) w wieku 50 lat lub starszych, bez przeciwwskazań do stosowania nirmatrelwiru z rytonawirem. Analizowano czy w ciągu 14 dni od rozpoznania zakażenia SARS-CoV-2 chorzy byli poddawani hospitalizacji lub czy w ciągu 28 dni od rozpoznania COVID-19 odnotowano zgony chorych z powodu tej choroby. Ocenie poddano także czynniki obejmujące m.in.: status dotyczący szczepień, wiek, historię medyczną chorych, dostęp do opieki zdrowotnej.

Wyniki

W analizowanym okresie badania 12 541 (28,1%) pacjentom przepisano nirmatrelwir z rytonawirem, a 32 010 chorych (71,9%) nie otrzymało leczenia przeciwwirusowego. Pacjenci, którym przepisano nirmatrelwir z rytonawirem, częściej byli starsi, mieli więcej chorób współistniejących i byli zaszczepieni przeciwko COVID-19. W grupie chorych przyjmujących Paxlovid 69 pacjentów (0,55%) przyjęto do szpitala lub odnotowano u nich zgon z powodu COVID-19, natomiast w grupie nieprzyjmującej Paxlovidu 310 chorych (0,97%) przyjęto do szpitala lub odnotowano u nich zgon z powodu COVID-19 (skorygowany współczynnik ryzyka: 0,56 [95% CI, 0,42 do 0,75]). U osób przyjmujących nirmatrelwir z rytonawirem obserwowano mniejsze ryzyko hospitalizacji (skorygowany współczynnik ryzyka: 0,60 [CI, od 0,44 do 0,81]) i zgonu (skorygowany współczynnik ryzyka: 0,29 [CI, od 0,12 do 0,71]). Ryzyko hospitalizacji lub zgonu osób, które nie zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 było o 81% mniejsze, jeśli otrzymały one nirmatrelwir z rytonawirem.

Podsumowanie

Wskaźniki hospitalizacji i zgonów z powodu COVID-19 były niskie i wynosiły mniej niż 1% w badanym okresie. U osób, które otrzymały nirmatrelwir z rytonawirem, stwierdzono zmniejszenie ryzyka hospitalizacji lub zgonu z powodu COVID-19 o 44%. Wyniki badania wskazują, że stosowanie nirmatrelwiru z rytonawirem może zredukować ryzyko ciężkiego przebiegu klinicznego i hospitalizacji, co może odciążyć szpitale podczas prognozowanego wzrostu liczby zakażeń SARS-CoV-2.

Zobacz także
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!