Jakie środki ochrony zastosować w gabinecie stomatologicznym?

12.03.2020
dr n. med. Weronika Rymer, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych UM we Wrocławiu

Pytanie nadesłane do eksperta serwisu COVID-19

Jakie środki ochrony zastosować w gabinecie stomatologicznym?

Odpowiedź eksperta

dr n. med. Weronika Rymer
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Stomatolodzy są narażeni na zakażenia patogenami przenoszonymi drogą kropelkową, w tym SARS-CoV-2. Zakażeniu sprzyjają:
- kontakt z materiałem biologicznym, który może być skażóny wirusem,
- bliski dystans twarzy stomatologa od pacjenta (<1 m),
- aerozol, który powstaje podczas wielu procedur stomatologicznych, stanowiący odatkowy czynnikm zwiększający ryzyko zakażenia.

Do zakażenia może dojść bezpośrednio poprzez zanieczyszczenie śluzówek ust, nosa oraz oczu śliną i treścią dróg oddechowych lub pośrednio poprzez kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami (dotknięcie zanieczyszczonej powierzchni, a następnie błon śluzowych).

W obecnej sytuacji epidemiologicznej, gdy liczba zakażeń wzrasta, możliwa jest transmisja na terenie Polski i istnieje możliwość transmisji wirusa przez osobę zakażoną bezobjawowo, należy:

  1. dokonać oceny pacjenta pod kątem ryzyka zakażenia SARS-CoV-2
  2. stosować środki indywidualnej ochrony
  3. przestrzegać zasad higieny sanitarnej
  4. wykonywać procedury stomatologiczne w sposób minimalizujący powstawanie aerozolu.

Jeśli to możliwe, wskazane jest ograniczenie liczby przyjmowanych pacjentów do minimum. Wynika to zarówno z ryzyka zakażenia dla stomatologa, jak i kolejnych pacjentów jeśli procedury higieniczno-sanitarne okażą się niewystarczająco efektywne, a także ogólnych trudności z dostępem do środków indywidualnej ochrony i środków do dezynfekcji w sytuacji epidemii. Wskazane jest odroczenie wizyt pacjentów, którzy nie wymagają pilnego leczenia stomatologicznego.

Ad 1. Przed przyjęciem należy przeprowadzić z pacjentem wywiad dotyczący wyjazdów (zagranicznych i na terenie Polski) w ciągu ostatnich 14 dni, kontaktów z osobami, które wyjeżdżały do rejonów transmisji wirusa oraz kontaktu z osobami z objawami infekcji układu oddechowego. Jeśli na któreś z tych pytań pacjent odpowiedział twierdząco, a sam nie ma objawów zakażenia układu oddechowego, wskazane jest odroczenie terminu wizyty.

Należy również zapytać o objawy infekcji układu oddechowego: katar, kaszel, duszność, gorączkę, a także zmierzyć temperaturę ciała termometrem bezdotykowym. Jeśli u pacjenta występują objawy zakażenia układu oddechowego i istnieje obawa, że może być zakażony SARS-CoV-2, należy od razu wdrożyć Zasady postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2

Na wypadek ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego warto udokumentować uzyskane informacje np. w formie prostej ankiety, którą pacjent wypełnia przed wejściem do gabinetu.

Ad 2. W czasie największego wzrostu zachorowań trzeba rozważyć przesunięcie wizyt pacjentów, u których procedura stomatologiczna nie musi być pilnie przeprowadzona. Jeśli jednak pacjent bezwzględnie wymaga leczenia, podczas wizyty konieczne jest stosowanie odpowiednich środków indywidualnej ochrony (PPE), należy zakładać fartuch, maskę chirurgiczną (w przypadku procedur, podczas których tworzy się aerozol, wskazana maska FFP2), przyłbicę lub gogle i rękawiczki. Po zakończeniu procedury medycznej należy zdjąć PPE w sposób minimalizujący ryzyko kontaminacji i pamiętać o higienie rąk. Nie należy wychodzić w założonych PPE poza gabinet, gdzie była przeprowadzona procedura medyczna. PPE należy zakładać świeże do każdego pacjenta. Opis zakładania i zdejmowania PPE jest podany: https://www.mp.pl/covid19/covid19-kompendium/228373,jakie-srodki-indywidualnej-ochrony-osobistej-powinien-stosowac-personel-medyczny-podczas-opieki-nad-pacjentem-z-podejrzeniem-zakazenia-sarscov2.

strona 1 z 2
Zobacz także